Opleidingen voor scholen, medisch personeel, onthaalouders, etc.

– Hoe kunnen we kinderen met ASS en ADHD optimaal ondersteunen in de klas?

– Hoe kan onze klas/school trauma-sensitief worden?

– Wat met belonen en straffen? Met score-systemen? Zijn er alternatieven?

– We weten dat voor jonge kinderen een medische ingreep zeer ingrijpend – zelfs traumatiserend – kan zijn. Hoe kunnen medische professionals kinderen (en hun ouders) zo goed mogelijk ondersteunen? 

Vormingsaanbod voor scholen1.jpg
Vormingsaanbod voor scholen.jpg
‘Waar haal ik als leerkracht de tijd vandaan om dit ook nog allemaal te doen?’

Een zeer terechte vraag, immer het onderwijs wordt overspoeld met zaken die ‘moeten’.
Maar als je nadenkt over dit specifieke probleem, kom je al snel tot de conclusie dat leerkrachten in de dagelijkse praktijk heel veel tijd kwijt zijn met het begrenzen van het gedrag van de kinderen met ‘probleemgedrag’. Er gaat veel tijd zitten in corrigeren (vaak in de vorm van straffen en belonen), uitleggen hoe het wel moet, gesprekken na schooltijd met de ouders, zorgverleners, enzovoort. Veel van die interacties lopen niet bepaald positief. De uitkomst is heel vaak hetzelfde: morgen doen deze kinderen precies dezelfde dingen verkeerd.
Onderzoekers hebben in een aantal klassen met een stopwatch bijgehouden hoe vaak en hoeveel tijd dit soort interacties van leerkrachten met deze kinderen kosten. De leerkrachten waren zonder uitzondering geschrokken van de hoeveelheid tijd die ze (onsuccesvol) kwijt waren met het rechtbreiden van ordeverstoringen. Ik denk dat het juist andersom werkt. Er komt niets bij, er gaat juist wat af. Door een andere benadering van deze kinderen, zullen naar mijn idee de problemen juist afnemen.
— Anton Horeweg "de trauma sensitieve school'