Over mij

Jouw opvoedingscoach “onvoorwaardelijk ouderschap” in Gent

Photo Credit (c) Daisy Dirickx

Photo Credit (c) Daisy Dirickx

Ik heb altijd graag de assumpties van verschillende samenlevingen in vraag gesteld. Toen ik studeerde combineerde ik een kandidatuur in pedagogie met een licentiaat in antropologie. Ik behaalde een master na master en doctoreerde. Intussen reisde ik naar Tanzania, deed ik veldwerk bij de Northern Cheyenne in Montana, woonde ik twee jaar in India, en reisde ik naar tal van andere landen om deze tot in het diepste van hun wezen te leren kennen. Ik werd het gewend om “het status quo” te bevragen. Dat ging allemaal prima. Tot ik zelf mama werd. Want het “zo doe je dat dus, opvoeden, hier in België” ging me niet zo goed af.

Mijn eeuwige interesse in het meest authentieke in mensen raakte me nog dieper dan voorheen. Want, waar kon die drive een plaats krijgen in mijn relatie tot dat meest kwetsbare wezentje; mijn eigen dochter? Nog zo onaf en ook meteen al zo volledig. Ik wilde haar niet zozeer het “normale” bieden, maar volheid, tevredenheid, rust, geluk, gezondheid.

Nu bleek dat onze maatschappelijke gewoontes vaak nogal haaks staan op het voeden van deze aspecten in kinderen. “Aan de slag, Karen,” dacht ik.

Mijn passie: werken aan een cultuur van geluk bij jou thuis.

Ik ging studeren, heel hevig. Alles over ontwikkeling, hechting, trauma, relaties. In honderdvoud.

Op speeltuinen en in de supermarkt zette ik mijn antropologen-bril op. Ik leek wel “op veldwerk” in eigen land. Steeds vaker zag ik verbanden tussen de (subtiele) communicatie tussen ouders en kinderen en escalerende situaties van machtsconflict. Ik zag hoe de problemen in onze samenleving verband houden met diepgewortelde vroegkinderlijke assumpties die na tal van zo’n situaties diep in ons wezen ingeschreven raken. Ik zag ook hoe eenvoudig dit alles te verhelpen is.

In India werkte ik vaak met mensen op hun sterfbed. De kracht van luisteren heb ik daar tot in het diepste van mijn hart mogen ervaren. Het is deze kracht die voor iedereen werkt. Jong, volwassen, ouder en nog ouder. Deze kracht van luisteren geef ik ouders mee zodat zij er zichzelf en ook hun kinderen mee kunnen sterken. Opvoeden hoort leuk te zijn. Het gezinsleven fijn. Daar heeft iedereen recht op.

Ik startte mijn praktijk, met vallen en opstaan. Leerde en groeide. Tot ik vandaag echt kan zeggen: ja, hier kunnen ouders wat mee. Dit werkt écht.

Ik durfde mijn praktijk toen pas voltijds vestigen. Dat gaf me eindelijk ook de tijd en ruimte om met ouders helemaal in proces te gaan. Om niet alleen tips mee te geven, maar werkelijk met ouders in proces te gaan. Om het heden en verleden van ouders mee een warm(er) plekje te geven.

Kom langs en ervaar wat onvoorwaardelijk ouderschap voor jou kan betekenen!


De ondersteuning van Karen, dacht ik eerst te omschrijven als een eye-opener, maar het is zoveel meer! Het is eerder een HART-opener naar het inzicht hoe je wilt omgaan met je kinderen, met anderen, maar ook met jezelf!
Je krijgt van Karen altijd een gestaafd antwoord, ze speelt met haar kennis! En bovenal kan Karen onbevooroordeeld LUISTEREN!
Bedankt voor alle steun!

Meer weten en lezen over mijn visie? Neem zeker ook eens een kijkje op mijn blog en Facebookpagina. Daar vind je massa’s meer informatie en materiaal over onvoorwaardelijk opvoeden.