Waar ik in geloof:

  1. In de ongelofelijke kracht en wijsheid van ons lichaam

  2. Elke afwijking van harmonie is logisch te verklaren binnen een (familie)systeem

  3. Herstel vergt bovenal empathie

  4. Ouders en kinderen willen allen fijn benaderd worden, met respect voor hun emoties, terwijl ze au sérieux worden genomen

  5. Ouders sterken is cruciaal (op het pad naar herstel van hechting). Een hulpverlener ondersteunt idealiter de ouders maar neemt nooit de fakkel over.

  6. We zullen er als samenleving alleen maar baat bij hebben wanneer de kennis, waarover psychologen beschikken, alle mama’s en papa’s bereikt en wanneer deze kennis alle opvoedingsadviezen in de openbare ruimte gaat inspireren.