De opvang:

“it takes a village to raise a child”

In de praktijk ondersteun ik ouders en opvoeders om het ouderschap gemakkelijker te maken. Het merendeel van leerkrachten loopt het risico op een burn-out en ook de parentale burn-out komt steeds vaker voor. Een duidelijke visie hebben op opvoeding geldt vaak als een beschermende factor.

We kunnen er tegelijk niet omheen, denk ik, dat deze burn-outs ook het resultaat zijn van het gebrek aan praktische ondersteuning die ouders en opvoeders ervaren in onze o zo bezige samenleving.

Daarom bied ik vanaf de Krokusvakantie 2019 ook een naschoolse opvang aan. Dat wil zeggen dat kinderen die ingeschreven zijn op school bij mij terecht kunnen voor opvang na de schooluren, op woensdagnamiddag, in de weekends en tijdens de schoolvakanties. Dit voor het zeer toegankelijk tarief van 2,5 euro per kind per uur (*).

(*) Er geldt een abonnementskost van 15 euro per kind per jaar.

  • De opvang heeft uiteraard een Attest van Toezicht van Kind en Gezin.

  • In de opvang worden de visies van democratisch ouderschap, onvoorwaardelijk ouderschap en verbindend ouderschap toegepast

  • Een heldere en transparante communicatie naar de ouders toe staat centraal. De wensen en zorgen van ouders worden niet geminimaliseerd, integendeel, het buikgevoel van de ouders wordt mee opgenomen in de zorg voor de kinderen

  • Ouders zijn welkom om te wennen met hun kind voor zo lang zij dat nodig achten. Zij zijn ook welkom om in de opvang te vertoeven samen met hun kind wanneer zij dat wensen.

  • Het doel is dat de opvang uiteindelijk een “dorp” wordt waar ouders én kinderen zich veilig en ondersteund voelen. Het dorp is een veilige plek voor iedereen; een plek waar ouders hun kind met een gerust kind kunnen achterlaten. Opvoeden doe je immers niet alleen.

Meer informatie:

https://eenbeetjezoalsthuis.wordpress.com/


Luisterpartners groep
Naast de praktische ondersteuning is ook emotionele ondersteuning voor ouders broodnodig.

De mate waarin we als ouder zelf beluisterd worden en de mate waarin we ons als ouder geliefd voelen heeft een directe impact in hoe regulerend we kunnen optreden bij moeilijke momenten en fases met onze kinderen. Om zelf rustig te blijven gedurende heel het traject van het ouderschap is het vaak nodig dat we zelf met iemand onze zorgen, angsten, paniek, frustraties, woede, ... kunnen delen. Dit zorgt ervoor dat we onze eigen bagage niet meenemen naar al die dagelijkse momenten met onze kinderen.

Beluisterd worden is niet hetzelfde als "gerustgesteld" worden - dit laatste heeft vaak tot gevolg dat iemand zich nog angstiger voelt. Beluisterd worden wilt zeggen: je hart kunnen luchten terwijl iemand je echt hoort. Iemand die niet oordeelt en geen tips geeft, maar die de belangrijke taak heeft van voor jou ruimte houden.

Zodat jij je innerlijke zielenroerselen op een veilige plek kan blootgeven, waardoor je natuurlijke weerbaarheid en intuïtie als ouder weer volop naar boven komen.
Nieuwsgierig? Bezoek de Facebook groep!