De hechting met je kind herstellen: deel 2.

1. Accepteer wat is. We raken zo gauw verzand in schuld, spijt, verdriet of angst. Probeer telkens wanneer je deze emoties voelt jezelf te omringen met liefde en zorg. Je deed als ouder wat je kon; je doet als ouder wat je kan. Accepteer wat is geweest. In het “nu” zijn met je kind is van vitaal belang en precies daarom is het nodig om schuld, spijt, verdriet en angst – die je beperken omdat ze een focus op het verleden in stand houden – te omarmen en vervolgens los te laten.

 

 

2. Accepteer ook het feit dat de relatie met je kind op dit moment niet zo fijn loopt. Ouders van een onveilig gehecht kind krijgen vaak niet de 'positieve feedback' die ouders in een situatie van een gezonde hechting wel krijgen. Bijvoorbeeld: dat je kind blij is om je te zien wanneer je hem of haar ergens ophaalt; dat je kind bij jou komt uithuilen in plaats van bij een ander; dat je kind je leiding vertrouwt; noem maar op. (noot: elk van deze kunnen sporadisch ook voorkomen bij gezond gehechte kinderen – ik doel op de aanwezigheid van een patroon van afwijzing van de ouder).

 

3. Weet dat hoeveel energie je ook investeert in het herstellen van de hechting, het proces met vallen en opstaan zal verlopen. Je kind zal allicht niet meteen positief reageren op je “avances”. Het is zelfs niet vreemd dat je kind net nog meer opstandig gedrag gaat vertonen, om te kijken of je het 'wel meent'; of je hem of haar écht accepteert – ook met alle rebellie en opstandigheid erbij. Vaak is dat een “goed teken”: je kind wilt je laten zien hoeveel pijn hij of zij heeft ervaren. Kan je die pijn accepteren?

 

4. Weet dan ook dat er plots een “tipping point” zit aan te komen. Op een gegeven moment ben je als ouder zo hard aan de slag gegaan. Het is soms moeilijk geweest om de moed erin te houden. Dan ben je aan de top van de berg. Wat voor je uit ligt is een glijbaan – en het plezier van een vrolijke, plots veel gemakkelijkere rit naar beneden.

 

 

 

Wat doe je nu specifiek?

 

 

A. Hechting herstellen is geen “geitenwollensok-pad”. Eén van de meest meesterlijke routes gaan via wild spel, luid gelach en getier en veel springerigheid.

 

B. Zo'n spel leidt vaak tot een “ontlading” van oude gevoelens bij je kind. Wees liefdevol aanwezig en ontvang ze zonder “gemaar”. Eens de ontlading is voltooid kan je samen naar oplossingen zoeken voor bestaande problemen. Je kind zal zich zo erkend voelen én hij of zij weet ook dat er aan een “nieuw project” gebouwd wordt. Samen dan nog wel.

 

C. Blijf daarnaast de gevoelens van je kind benoemen. Onveilig gehechte kinderen hebben soms hun vertrouwen verloren in ons als bewaarders en bewakers van hun kleine en grote geheimen. Ze hebben zich soms voor ons afgesloten. Het helpt wanneer je actief benoemt wat je ziet. Hou in de mate van het mogelijke rekening met je kind.

 

D. Speel veel “wederzijdse interactie spelletjes”. Weet je nog die eerste maanden, toen je kind een baby was? Zij lachte en jij lachte terug. Zij maakte een geluid en jij maakte het meteen nadien ook. Zorg voor een gelijkaardige dynamiek in de interacties die je nu hebt met je kind. Het helpt om de band weer op te bouwen.

 

E. Het kan zijn dat je kind automatisch een regressie beleeft naar een eerdere periode in zijn of haar leven. Speel mee. Je kind weet wat te doen om te herstellen met jou, met jouw liefdevolle aandacht.

 

F. Besteed veel zorg aan veiligheid. Dit kan bij oudere kinderen bijvoorbeeld betekenen dat je je kind helpt om aan een ander kind duidelijk te maken dat hij of zij iets niet wilt. Luister naar je kind wanneer er een conflict is met een ander kind of met een leerkracht. Luister ook naar de andere partij. Ondersteun conflictoplossing met oog voor beide partijen. Een ander voorbeeld is dat je extra aandacht schenkt aan het bewaren van de “geheimen” van je kind. Vraag toestemming voor je iets deelt uit zijn of haar leven met anderen. Dit alles laat toe dat je kind je opnieuw belangrijk voelt voor jou.

 

 

 

Deel 1 nog lezen? Kijk hier.

 

Hulp nodig? Contacteer me!

De ethische impuls bij kinderen: noodzaak

Gisteren in de winkel… (wat zouden jullie doen?)