Onbevangen luisteren

Onbevangen luisteren

“je bent gewoon te gevoelig” is niet luisteren naar

“je kan het ook zus of zo zien” is niet luisteren naar

“maak je maar geen zorgen” is niet luisteren naar

“en toch moet het” of “het kan nu eenmaal niet anders” is niet luisteren naar

“shhh maar” of “het is niet zo erg” is niet luisteren naar

“die of die doet dat toch ook?” is niet luisteren naar

 

LUISTEREN NAAR is ruimte maken voor de ander. Het is terug reflecteren wat een kind voelt en ervaart. Luisteren naar is er met een open mind zijn voor je kind zodat er plaats is in jullie relatie voor wat in hem of haar opkomt. Luisteren naar is eigenaar blijven van jouw emoties die daarbij opkomen (boosheid, frustratie, angst, …).

Zo ondersteun je je kind om bij zichzelf te blijven en geef je hem of haar de kans om zelf naar zijn of haar volgende stap toe te werken. Je hebt je kind gesterkt in zijn of haar intuïtie en capaciteit om vorm te geven aan zijn of haar leven. Je hebt je kind gesterkt in het verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar leven.

 

Elke persoon, elke situatie is uniek. Zeg je bovenstaande zinnen aan een kind dan heeft het kind vaak het gevoel niet beluisterd te worden – soms voelt het zich zelfs subtiel gemanipuleerd om dan maar ook datgene te doen wat de ouder voorstelt, vaak ten koste van zichzelf. Het kan zich zelfs schuldig gaan voelen - omdat het eigenlijk stiekem toch iets anders voelt. Iets wat blijkbaar niet "ok" is.

 

Een kind dat zijn of haar eigen stem eert is een kind naar wie werd geluisterd. Een kind dat zijn of haar eigen stem eert is een kind dat om kan gaan met de gevolgen van zijn of haar handelingen.

 

Zeer zeker, het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet, dat onbevangen luisteren. Het is een heel proces waarbij je jezelf telkens tegenkomt. Misschien zelfs de pijn zelf niet beluisterd te zijn geweest als kind. Daarom is het ook belangrijk om in het proces naar jezelf te luisteren. En als dat niet meteen lukt, om ook voor je eigen innerlijke stem te blijven staan en gaan.

 

 

Wens je hulp?

Soms hebben ouders en kinderen niet meer nodig dan dit...

Soms hebben ouders en kinderen niet meer nodig dan dit...

Twee dooddoeners onder de loep genomen

Twee dooddoeners onder de loep genomen