Wat willen ouders van een (meer) kindvriendelijk Gent?

Wat willen ouders van een (meer) kindvriendelijk Gent?

Zaterdag 2 mei 2015 organiseerde Opvoeden Vanuit Verbinding, in samenwerking met Julie Birkholz, een brainstorm sessie met ouders die in Gent wonen. Het event ging door op de Standaertsite in Gentbrugge. Wij gingen na hoe jonge ouders de stad ervaren, en inventariseerden ideeën van ouders om de stad meer kindvriendelijk te maken. Onderzoek wijst uit dat het van vitaal belang is voor steden dat zij jonge gezinnen kunnen (blijven) aantrekken. De Stad Gent stelde vorige week 182 maatregelen voor, voor een kindvriendelijker Gent. Wij wilden in deze context de stem, ideeën en ervaringen van ouders in de kijker zetten.

Er werd lovend gesproken over het actieplan dat de Stad Gent vorige week had verspreid via de media. Dit actieplan werd gezien als zeer omvattend, en er werd ook opgelucht gereageerd dat er aandacht werd besteed aan respectvol samenleven en burgerschap. Hier hield ons overleg niet op. De aanwezige ouders legden hun bekommernissen - ook al eens frustraties - en ideeën samen.

- De aanwezige ouders waren het er volmondig mee eens dat er meer activiteiten nodig zijn voor ouders en kinderen jonger dan 3 jaar. De eerste levensjaren zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een kind en ouders zouden graag meer activiteiten zien die specifiek voor de doelgroep -3 jaar (en hun ouders) worden ingericht. Denk aan leesgroepen op maat, peuterzingen, dansen met baby's, ik noem maar wat.
- Het duurde voor vele ouders even voor ze weet hadden van activiteiten die in de stad werden ingericht. Het idee van een centrale website voor activiteiten voor kinderen (en hun ouders) werd dan ook al gauw geopperd. Misschien loont het zelfs een centrale ontmoetingsruimte vrij te maken in de stad waar ouders met kinderen jonger dan 6 telkens terecht kunnen om andere ouders en kinderen te ontmoeten? Een systeem om snel "kindvriendelijke" zaken op te zoeken werd ook aangeprezen (een sticker)?
- Zeker voor thuisblijfmama's is het vaak zoeken naar nieuwe en uitdagende activiteiten voor hun jonge peuters. De aanwezige ouders wilden de beleidsmakers ook op het hart drukken zeker niet de thuisblijfmama's te vergeten wanneer zij de nieuwe maatregelen zullen implementeren.
- De ouders spraken ook over hun gevoelens van sociaal isolement, de eerste maanden nadat hun zoon of dochter was geboren. Zij zouden graag meer gelegenheden zien waar ouders met hun jonge kinderen kunnen deelnemen aan het publieke leven zoals ze dat kenden van vòòr de geboorte van hun kind. En dit mét hun kind.
- De ouders spraken ook over hun subjectieve beleving van "welkom zijn" met jonge kinderen in de stad. Er werd gesproken over de noodzaak van een culturele ommeslag, zodat ouders van jonge kinderen - zonder blikken en blozen - natuurlijk deel uitmaken van het straatbeeld. Misschien kan de stad ook haar werknemers specifiek aanmoedigen om kindvriendelijk te handelen?
- Er zijn vele parken en speelterreinen waar kinderen aan de slag kunnen. Toch is er niet altijd gepaste ruimte voor de jongsten. Vele ouders merkten ook op hoe zij het lastig vonden om hun kind te laten spelen in een zandbak vol plastic, peukjes, gebroken glas, ...
- Ouders zouden het fijn vinden mochten spel-o-theken en andere ontmoetingsplaatsen meer en op meer flexibele uren open zijn.
- Er werd ook gezegd dat het soms niet gemakkelijk is je met jonge kinderen doorheen de stad te bewegen: met buggy's of met een peuter aan de hand. Peuters horen in de stad soms erg veel "nee": overal is het gevaarlijk, zijn dingen om niet aan te komen, mag de orde niet verstoord worden, ... Het idee werd geopperd om alle infrastructuur in de stad te evalueren van het perspectief "gebruiksvriendelijkheid voor kinderen."
- Ouders hadden het idee dat de Stad Gent niet opnieuw het warm water moet uitvinden maar dat zij ook inspiratie kan halen bij de 13 "Sister Cities"
- Ouders zouden kortingen voor gezinnen ten zeerste waarderen. Er werd vooral aandacht geschonken aan "single moeders" en de noodzaak om specifiek hen een duwtje in de rug te geven.

Wat doet Opvoeden Vanuit Verbinding?

Wat doet Opvoeden Vanuit Verbinding?

Attachment parenting: meer dan babydragen en co-sleeping

Attachment parenting: meer dan babydragen en co-sleeping