Wat doet Opvoeden Vanuit Verbinding?

Wat doet Opvoeden Vanuit Verbinding?

Opvoeden Vanuit Verbinding is actief op drie gebieden:

1. opvoedingsondersteuning voor ouders

Tijdens coaching sessies worden ouders aangemoedigd om uitdagende situaties die zij met hun kind(eren) meemaken op zo'n manier te benaderen dat iedereen zich “erkend en gezien” voelt. Dus, op zo'n manier dat de noden van ouder én kind aan bod komen, dat de automie van het kind in stand gehouden wordt, en de ruimte tussen ouder en kind floreert. Hierbij komen ouder én kind tot waardevolle inzichten die ook het leven buiten de opvoedingssituatie ten goede komen.

2. Trajectbegeleiding en opleidingsaanbod voor scholen, kinderdagverblijven en andere organisaties die dag in dag uit met kinderen te maken hebben.

Ik sta in voor een snelle doorstroom van recent onderzoek naar een gezonde en veilige hechting bij kinderen naar de dagdagelijkse werking van verschillende organisaties. Ik geef vormingen en workshops en begeleid organisaties bij de aanpassing van hun structuur en dagelijkse cultuur zodat zij maximaal de inzichten van dit onderzoek kunnen implementeren.
Het kan bijvoorbeeld gaan over alternatieven voor straffen en belonen in crèches of op school, aandacht voor een gezonde hechting in crèches gedurende de bijzondere eerste levensjaren van een kind, communiceren met voor-talige baby's via gebaren, enzovoort. Ik bied workshops aan aan werknemers zodat zij zich een geweldloze communicatiestrategie eigen kunnen maken, responsief kunnen reageren op kinderen - ook onder werkdruk (“kort maar krachtig”) - en meer algemeen zich bewust worden van wat zij zelf “meebrengen” naar de opvoedingssituatie.

3. Lokale, gemeenschapsvormende initiatieven ter aanmoediging van kind- en oudervriendelijke steden.

Ik richt regelmatig ontmoetingsmomenten in voor kinderen, ouders, grootouders, meters en peters. Dit zijn zeer laagdrempelige activiteiten waarbij samen spelen en samen zijn centraal staan. Er is echter ruimte om samen op onderzoek te gaan: wat betekent opvoeden vandaag? Ook spanningen, bijvoorbeeld tussen ouders en grootouders, mogen aan bod komen. We ontmijnen (inter)persoonlijke spanningen door ze te kaderen binnen een maatschappelijke context en gaan samen op zoek naar manieren waarop we hier constructief mee om kunnen gaan. Antwoorden zijn belangrijk, maar deelnemers leren ook heel veel uit het proces.
In leesgroepen staat de vraag centraal hoe we omgaan met de verschillende opvoedingsadviezen: hoe verhouden we ons tot het verhaal van experts? Hoe vinden we onze weg doorheen de vele verschillende – en soms contradictorische – stellingen? Wat betekenen deze adviezen voor een ouder met een druk dagschema, voor een single mama, voor een thuisblijfpapa?


Tot slot verbindt Opvoeden Vanuit Verbinding zich met lokaal buurtwerk om mee te bouwen aan een kindvriendelijk netwerk: ik organiseer activiteiten zoals geefpleinen voor babyspullen en brainstorm momenten in het kader van een kindvriendelijke stad, om ook structureel bij te dragen aan een leefbare omgeving voor kinderen van alle leeftijden. Immers, niet alleen maken zij als volwaardige burgers deel uit van het straatbeeld, zij zijn er ook de toekomst van.

Opvoedingswinkel Plus

Opvoedingswinkel Plus

Wat willen ouders van een (meer) kindvriendelijk Gent?

Wat willen ouders van een (meer) kindvriendelijk Gent?