Blij gehecht

 "It takes a village to raise a child."

Iedereen kent deze slagzin wel. Maar wat is het nou precies dat een dorp of een gemeenschap te bieden heeft aan een kind? Een gemeenschap is een netwerk van mensen waarmee een kind een band kan opbouwen. Een gezond gehecht kind is een gelukkig kind, een zelfzeker kind - blakend van vertrouwen én van verantwoordelijkheidszin. Het is een kind dat voeling heeft met zichzelf, met anderen, en de wereld. Het wordt een volwassene die weet wat hem begeesterd en bezield en die hiernaar weet te handelen, met een diep respect voor zijn omgeving.

Een kind heeft er baat bij een gezonde hechting op te bouwen met al die mensen die voor hem zorgen. Dat zijn in de eerste plaats zijn ouders, maar ook broers en zussen, leerkrachten, verzorgers in de crèche, grootouders, tantes en nonkels, Jan met de Pet. Wanneer een gezonde hechting is opgebouwd, zal de opvoeding vlot verlopen. 

De ruimte die ons verbindt

Om een kind optimaal te ondersteunen in het opvoedingsproces is het van belang dat we ons bewust zijn van de ruimte die tussen ons en het kind leeft. Het vraagt een continue aandacht om deze ruimte "helder" te houden en ervoor te zorgen dat onze acties en woorden deze ruimte niet vertroebelen. Dit gaat een pak vlotter wanneer er eenzelfde open verbinding en communicatie is tussen de ouder en andere verzorgers of opvoeders, en de bredere omgeving (de crèche, de school, de algemene cultuur van een dorp of stad). 

Het kind is deel van het gezin, deel van de gemeenschap, deel van de wereld. En het is een autonoom individu, dat enerzijds compleet is en als zodanig gezien en gerespecteerd dient te worden, en dat anderzijds groeit en wordt. Opvoeden Vanuit Verbinding vindt de autonomie van het kind in het proces van ontwikkeling en groei ontzettend belangrijk. Ook vinden we het belangrijk dat het kind kan terug-vallen op de ouders, wanneer het dat ook maar nodig acht.